جستجو...
اجاره ویلایی 61 مورد ویلایی برای اجارهاجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

150 متر ویلایی فوق العاد ه شیک

ویلایی 1403 متری در شهر تهران محله نواب صفوی برای اجاره

 • اتاق4
 • سرویس---
 • مساحت1403
 
  60 میلیون تومان ودیعه + 300 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

300 متر ویلا

ویلایی 300 متری در شهر تهران محله شهرک غرب برای اجاره

 • اتاق4
 • سرویس---
 • مساحت300
 
  100 میلیون تومان ودیعه + 15 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره طبقه دوم حیاط ویلایی

ویلایی 60 متری در شهر تهران محله جیحون برای اجاره

 • اتاق2
 • سرویس---
 • مساحت60
 
  15 میلیون تومان ودیعه + 350 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

ویلای اجاره ای

ویلایی 50 متری در شهر تهران محله آهنگ برای اجاره

 • اتاق1
 • سرویس---
 • مساحت50
 
  5 میلیون تومان ودیعه + 750 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

کوهسار1000مترحیاط

ویلایی 120 متری در شهر تهران محله درکه برای اجاره

 • اتاق2
 • سرویس---
 • مساحت120
 
  50 میلیون تومان ودیعه + 3/30 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

۱۸۵۰ متر نیاوران

ویلایی 1847 متری در شهر تهران محله نیاوران برای اجاره

 • اتاقسوئیت
 • سرویس---
 • مساحت1847
 
  --- ودیعه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

خانه ویلایی رهن

ویلایی 120 متری در شهر تهران محله حکیمیه برای اجاره

 • اتاقسوئیت
 • سرویس---
 • مساحت120
 
  1/10 میلیون تومان ودیعه + 10 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

خانه ویلایی دربست

ویلایی 230 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاق3
 • سرویس---
 • مساحت230
 
  --- ودیعه + 150 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

ویلا و باغ در لواسان نیکنامده

ویلایی 2000 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاق2
 • سرویس---
 • مساحت2000
 
  300 میلیون تومان ودیعه + 100 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

200متر از یک خانه ویلایی شیک

ویلایی 200 متری در شهر تهران محله نیاوران برای اجاره

 • اتاق3
 • سرویس---
 • مساحت200
 
  50 میلیون تومان ودیعه + 4/50 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

اجاره ویلا ۲۰۰ متری جنوبی شیک

ویلایی 200 متری در شهر تهران برای اجاره

 • اتاق2
 • سرویس---
 • مساحت200
 
  15 میلیون تومان ودیعه + 900 هزار تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

شهرک غرب ١٦٥متر ویلایی

ویلایی 165 متری در شهر تهران محله شهرک غرب برای اجاره

 • اتاق3
 • سرویس---
 • مساحت165
 
  100 میلیون تومان ودیعه + 3/80 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

رهن و اجاره خانه 130 متری

ویلایی 130 متری در شهر تهران محله پیروزی برای اجاره

 • اتاق3
 • سرویس---
 • مساحت130
 
  100 میلیون تومان ودیعه + 3/50 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

خانه مستقل مناسب کار یا سکونت

ویلایی 360 متری در شهر تهران محله پاسداران برای اجاره

 • اتاق4
 • سرویس---
 • مساحت360
 
  150 میلیون تومان ودیعه + 10 میلیون تومان اجاره ماهیانه
اجاره
عکس ملک
آگهی خیلی قدیمی: شاید ملک برای اجاره موجود نباشد

600 متر ویلایی

ویلایی 600 متری در شهر تهران محله زعفرانیه برای اجاره

 • اتاق4
 • سرویس---
 • مساحت600
 
  --- ودیعه
آژانس های املاک در سامانه جاما
اتحادیه های املاک در سامانه جاما
سامانه اخبار جاما
فروش املاک در سامانه جاما

رویال وب
آژانس طراحی و تبلیغات